İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

Sen de
Gülümset

Koranavirus Duyuru

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI

KORUMAK ADINA ŞİRKETİMİZ’CE YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Veri
sorumlusu] tarafından hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere Çin’de başlayan ancak hızla tüm dünyaya yayılıp Dünya
Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen Koranavirüs maalesef
ülkemizde de ortaya çıkmış ve vaka sayısı her geçen gün artmaktadır.
Salgının daha fazla yayılmaması adına özel sektörde tedbirler alındığı gibi
kamuda da ciddi tedbirler alınmaktadır.

Uzmanlarca verilen bilgiye hastalığın önemli belirtilerinden birisi yüksek
ateş olup, erken teşhis ve tedbir amacıyla ateşin yükselip yükselmediği
kontrol etmek önemlidir.

Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
6. Maddesine istinaden ilgilinin açık rızası aranmaksızın, kamu sağlığının
korunmasına dair yükümlülüklerimiz ve çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz
önem dolayısıyla Şirket’imize girişlerde herkesin ateşinin temassız ateş
ölçer cihaz ile ölçüleceğini belirtiriz. Ayrıca, aynı gerekçelerle, bu
dönemde çalışanlarımızın sağlık durumlarının tespiti adına kendilerine
sağlıkları hakkında sorular yöneltilebileceği gibi yakın dönemde yurt dışı
temasının bulunup bulunmadığına dair bilgi vermesi de talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişinin haklarını düzenleyen
11. maddesi kapsamındaki talep ve sorularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre iş e-mailinizden
insan.kaynaklari@trepas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.