İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Serbest Tüketici

Yeni bir Elektrik Tedarik Şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyim?

 • Güçlü bir finansman yapısının olmasına,
 • Uzmanlık alanının enerji sektöründe olmasına,
 • Üretim kapasitesine sahip olmasına ve fiyat sürekliliğini sağlıyor olmasına,
 • Kolay ulaşılabilir olmasına,
 • Yaygın bir satış ağına sahip olmasına,

Serbest Tüketici Kimdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye Serbest Tüketici denir.

2017 yılı için bu limit yıllık 2.400 kWh’tir.

Aylık fatura tutarınız ortalama 82 TL ve üzerindeyse, Serbest Tüketici olma hakkınızı kullanarak, indirimli elektrik tedarikinde bulunabilirsiniz.

Türkiye’nin neresinde olursam olayım Serbest Tüketici olabilir miyim?

EPDK tarafından belirlenen (her yıl belirlenmektedir 2017 yılı için 2.400 kWh) Serbest Tüketici tüketim limitini bir önceki takvim yılının toplamında ya da içinde bulunulan yıl içerisindeki oluşan tüketimleri ile sağlayan tüketiciler, Türkiye’nin neresinde olursa olsun Serbest Tüketici olarak tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

İkili Anlaşma nedir?

Serbest Tüketiciler ile Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan tedarik lisansına sahip şirketler arasında karşılıklı olarak imzalanan ve elektrik enerjisi tedarikinin sağlanmasına ilişkin koşulları içeren özel bir anlaşmadır.

Tedarikçi Değiştirme Süreci Nasıl İşler?

 • Serbest Tüketici yeni tedarikçisini belirler.
 • Serbest Tüketici ile yeni tedarikçisi aralarında anlaşarak bir ikili anlaşma imzalar.
 • Yeni tedarikçi ikili anlaşma imzaladığı serbest tüketiciyi Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince EPİAŞ’ın PYS’si üzerinden tedarikin başlayacağı ilk ay için portföyüne almak üzere talepte bulunur.
 • Serbest Tüketiciye, portföyüne dahil olduğu aydan itibaren yeni tedarikçisi tarafından fatura düzenlenir. 

 

Fatura

Elektrik Faturamı bana hangi şirket gönderecek?

Eğer Trepaş’ın Görevli Tedarik Şirketinin (GTŞ) müşterisisi yada özel tedarik müşterisisi iseniz Trepaş tarafından, serbest tüketici olarak başka bir tedarikçi ile ikili anlaşmanızın bulunması halinde ise portföyünde yer aldığınız özel tedarik şirketi tarafından faturanızın size gönderilmesi gerekmektedir.

Elektrik Faturamda Yer alan Kalemler nelerdir?

Tüketim:

Aktif Enerji (kWh) Tüketim ve Bedeli (TL)
Varsa; Reaktif Enerji (kVARh) Tüketim ve Bedeli (TL)
Dağıtım bedeli (TL)
Varsa; Çift Terimli Tarife Sınıfına Tabi iseniz; Güç/Güç Aşım bedeli (kr/Ay/kW)

Vergi ve Fonlar;
Enerji fonu (%1),
TRT Payı (%2), 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Sanayi abonelerinden alınmamaktadır.
Elektrik Tüketim Vergisi (ETV) (%1-5)
KDV (%18)

Trepaş’ın Düzenleyeceği Faturaları hangi yolla ödeyebilirim?

Faturalarınızı, Türkiye’nin her yerindeki PTT Şubelerinden ve Anlaşmalı Bankalardan ödeyebilirsiniz. Ayrıca Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne İllerinde Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize ve Anlaşmalı Yetkili Veznelerimize masrafsız şekilde ödeyebilir, anlaşmalı Bankalardan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.  

 

Genel

Trepaş’dan Serbest Tüketici Olarak İndirimli Elektrik Alabilir miyim?

Evet. Trepaş’dan Serbest Tüketici olarak İndirimli Elektrik tedarikinde bulunabilirsiniz.

Trepaş’ten indirimli elektrik almaya başlamak için teknik olarak (hat, trafo, sayaç vb..) bir değişiklik yapılmasına gerek var mı?

Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedarikinizin kesintiye uğrama durumu söz konusu değildir.

Elektrik Sayacımı Trepaş mı okuyacak?

Hayır. Sayaç okumaları, mevzuat gereği zorunlu olarak ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından yapılmaktadır.

Elektrik Arıza ve benzeri konularda kiminle irtibata geçilmesi gerekmektedir?

Elektrik Arızası ve kesintisi, Sokak Lambası arızası ve sayaç okuma konularında bölgenizdeki sorumlu Elektrik Dağıtım Şirketine müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

Farklı bir tedarikçi ile sözleşmem varsa Trepaş avantajlarından faydalanabilir miyim?

Serbest tüketiciler, imzalamış oldukları İkili Anlaşmanın cezai bağlayıcı maddeleri olmadığı sürece her ay tedarikçisini değiştirebilme hakkına sahiptir. Bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Trepaş ile İndirimli Elektrik Satış Sözleşmesi (İkili Anlaşma) İmzalayacağım;

Ticari Tesisler için hangi evraklar gereklidir?

 • Aboneliğin üzerine kayıtlı olduğu gerçek veya tüzel kişi tarafından imzalı Sözleşme,
 • Sözleşmenin ekinde yer alan IA02 ve Ek-3 formları,
 • Bir önceki aya ait Elektrik Faturasının fotokopisi,
 • İmza sirküleri fotokopisi,
 • Sözleşmeyi İmzalayan kişinin kimlik fotokopisi
 • Vergi levhası

Mesken için hangi evraklar gereklidir?

 • Sayaçtaki isim tarafında yapılan Sözleşme
 • Sözleşmenin ekinde yer alan IA02 ve Ek-3 formları,
 • Bir önceki aya ait Elektrik Faturasının fotokopisi,
 • Sözleşmeyi İmzalayan kişinin kimlik fotokopisi,