İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

Sen de
Gülümset

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;

  • Verileri; gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmeyi,
  • Önemli bilgileri, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza gerekli eğitimleri vererek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,
  • Bilgi Güvenliği konusunda risk değerlendirmeleri yaparak, proaktif bir yaklaşım benimsemeyi,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre bir sistem oluşturarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, taahhüt ederiz.