İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

Sen de
Gülümset

ÇEVRE POLİTİKASI

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;

  • Elektrik satış hizmeti esnasında çevreye zarar vermeyecek şekilde; çevre etkilerini sürekli kontrol ederek proaktif bir yönetim yaklaşımı ile atık oluşumunu kaynağında önlemeyi veya geri kazanmayı,
  • Gelişen yeni teknolojileri takip ederek verimli doğal kaynak ve enerji tüketimi ile olumsuz çevresel etkileri en aza indirme doğrultusunda uygun ekipmanların kullanımını sağlamayı,
  • Paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli eğitim ve uygulamaları gerçekleştirerek çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamayı,

Amaç ve hedeflerimize ulaşma konusunda gerekli bütün koşulları sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.