İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

Sen de
Gülümset

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Trakya Elektrik Perakende A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda; 

  • Elektrik perakende satış faaliyetleri yürütülürken güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli bütün koşulların oluşturulması, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmak için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme çalışmaları ile tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması faaliyetlerinin sürdürmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için performansın sürekli izlenerek, uygun faaliyetlerin yürütüleceğini,
  • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine aktif katılımlarını sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.