İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

Sen de
Gülümset

KALİTE POLİTİKASI

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;

  • Müşterilerimize daima kaliteli hizmet sunmayı,
  • Yeni teknolojileri izleyerek ve kullanarak tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine ve sürekli gelişmesine olanak tanımayı, 
  • İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunmayı, 
  • Sürdürülebilir sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçümlenebilir sistem hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve tam katılım ile hedeflere uyumun sağlanmasını, 
  • Hedeflerimize uyumun takip edildiği, proaktif yaklaşımlar ile sistemin sürekli iyileştirilerek kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmayı ve sürdürmeyi, taahhüt ederiz.