İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

ABONELİK İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

Perakende Satış Sözleşmesi için;
Yeni bir kullanım yeri için Dağıtım Şirketi ile Dağıtım Bağlantı Anlaşması yapmış olan kullanıcılar, Dağıtım Bağlantı Anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar tarafından abonelik talebini içeren ve aşağıda belirtilen belgeler ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

1- ORTAK BELGELER:

1.1    Abonelik Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişiler için Ek-1, Tüzel Kişiler için Ek-2)
1.2    3194 sayılı İmar Kanunu gereği kullanım amacına göre İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsatı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi), Yapı Kayıt Belgesi
1.3    Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde İmza Sirküleri, Resmi Dairelerde Yetki Yazısı, Ortak Kullanım yerlerinde Yönetim Kurulu Karar Defteri)
1.4    Vekaletname (Vekaleten başvuruda bulunuluyorsa)
1.5    Yeni bir kullanım yeri için ilk abonelik başvurusunda, Dağıtım Şirketi ile imzalanmış olan Dağıtım Bağlantı Anlaşması

2- DİĞER BELGELER:

2.1 MESKEN ABONELİĞİ;
1. Ortak belgeler
2. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi

2.2 SANAYİ ABONELİĞİ:

1. Ortak Belgeler
2. Sanayi Sicil Belgesi

2.3 ARITMA TESİSLERİ:
1. Ortak belgeler

2. Gerekli Ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve/veya alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisi sanayi tüketici grubu kapsamındadır. Bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesisler de arıtma tesisleri ile aynı şekilde sanayi tüketici grubu kapsamındadır.


2.4 TİCARETHANE ABONELİĞİ:

1. Ortak belgeler

2.5 GEÇİCİ SÜRELİ ABONELİK:

1. Ortak belgeler
2. Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış  izin belgesi    (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)

2.6 ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP / MALUL GAZİLER:

1.Ortak belgeler
2. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi
3.Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubudur. Şehit aileleri 2330, 3713 sayılı Kanunlarla ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba). Muharip/malul gaziler 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt tüketici grubu kapsamındadır.

670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan vatandaşlarımızın Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubundan yararlanmaya yönelik başvurularda aylık bağlama şartı aranmadan işlem tesis edilmektedir.

Bu grupta yer alan tüketiciler sürekli ikamet ettikleri yalnızca bir mesken için ilgili abonelik hakkından faydalanırlar.

2.7 TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ:
1. Ortak belgeler
2. Yer altı Suyu/Yüzey Suyu Kullanma İzin Belgesi ( DSİ  veya Köy Hizmetlerinden)
3. Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
4. Birlikler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine bu tüketici grubu tarifesi uygulanmaktadır.

5.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da tarımsal sulama tüketici grubuna dahildir.2.8 BİNA ORTAK KULLANIM ABONELİĞİ:

Bahçe aydınlatması, asansör, otomat, kalorifer, hidrofor, kapıcı dairesi ve bunun gibi ortak kullanım tesis ve yerleri için Yönetim Kurulları veya Yöneticilikler tarafından talep edilen aboneliklerdir. Bu aboneliklerde kullanım amacına bakılarak Mesken ağırlıktaysa Mesken, Ticarethane ağırlıktaysa Ticarethane tarifesinden abonelik işlemleri tesis edilmektedir.
1. Ortak belgeler


*Mevzuat gereğince Ticari Tesislerin Vergi Mükellefiyetinin bulunması yasal bir zorunluluktur.

Ekler:
Ek-1 : Gerçek Kişiler için Sözleşme Başvuru Dilekçesi

Ek-2 : Tüzel Kişiler için Sözleşme Başvuru Dilekçesi

Ek-3 : Abonelik İptal Dilekçesi

Ek-4 : Teminat Mektubu Örneği

Ek-5 : Perakende Satış Sözleşmesi

Tüketimi Düşük Serbest Tüketiciler İçin İkili Anlaşma Örneği