MEVZUAT

MEVZUAT


  • Elektrik Piyasası Kanunu için tıklayınız.
  • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği için tıklayınız.
  • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği için tıklayınız.
  • Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği için tıklayınız.
  • Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği için tıklayınız.
  • Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Kararlar için tıklayınız.
  • Diğer mevzuatlar için lütfen tıklayınız.