ÖNEMLİ BİLGİLER

ÖNEMLİ BİLGİLER


  • Kullanmakta olduğunuz tesisatta , kendi adınıza sözleşme yapmanız, bu mahalli terk ederkende sözleşmenizi iptal ettirmeniz kanuni zorunluluktur.
  • Abone sözleşmesi sırasında tapu veya kira sözleşmenizi, ticarethane için vergi levhası aslı ile fotokopisini ve kimliğinizi yanınızda bulundurunuz. 25.09.2002 tarih 24887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince; abonelerden güvence bedeli tahsil edilir.
  • Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz. Haklı nedene dayalı itirazlar abone ile mahsuplaşılır.
  • Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonelerin elektriği, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince kesilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde gecikme zammı hükümleri uygulanır.
  • Tüketim miktarı ve diğer konulardaki şikayet ve müracaatlarınızda sayacınızın son işareti ve abone numaranız ile başvurunuz.
  • Fatura tahsilatı yalnız işletme veznelerimiz, Bankalar ve PTT kanalı ile yapılmaktadır. Kesinlikle adres mahallinden tahsildar ile tahsilat yapılmamaktadır. Fatura ödeme bürolarına ödeme yapmayınız. Aksi halde mağduriyetinizden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.