MENÜ

Online Abonelik /
Fesih İşlemleri

Müşteri Portalı

İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Borç
Sorgusu

Kademeli
Tarife
Uygulaması

Geçmiş Dönem Güvence
Bedeli
Alacak Sorgulama

Whatsapp Hattı

TAHLİYE İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Tahliye Dilekçesi

Tahliye işlemleri için şahsen veya online kanallarımız üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Tahliye başvurusundaki sözleşme hesabının dağıtım şirketi tarafından sayaç üzerindeki kayıtlı son endeks değerleri alındıktan sonra, kapanış tahakkuk faturası düzenlenir. Nakit alınmış olan güncel güvence bedelinden düşümü yapılarak, içeride  kalan tutar olduğunda talebe göre iadesi gerçekleştirilir.