İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

Müşteri Portalı

Borç
Sorgusu

ABONELİK ÜCRETLERİ

  • 1-Yürürlükte bulunan, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Tüketicilerden, Perakende Satış Sözleşmesi düzenlenirken, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli (Nakit veya Mesken tüketici grubu dışındakilerden isteğe bağlı Teminat Mektubu olarak),
  • 2-Maliyeye ödenmek üzere Güvence Bedeli tutarının %0,948 (bindedokuzyüzkırksekiz) oranında Damga Vergisi.
  • 3-Perakende Satış Sözleşmesi başvurusunun E-Devlet üzerinden yapıldığı durumlarda, Perakende Satış Sözleşmesinin imzalanmak üzere adrese kurye ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde mesken tüketici grubundaki müşterilerden 15,86 TL +KDV olmak üzere toplam 18,72 TL Kurye Bedeli

GÜVENCE BEDELİ;

Güvence Bedeli, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (Yönetmeliğin 26.maddesinin 6,7 ve 8.’nci fıkralarında tanımlanan kapsamdaki tüketiciler hariç.)

  • 1-Tek Terimli Tarife Sınıfına tabi olan abonelerle yapılan Perakende Satış Sözleşmelerinde:
    Kurulu Güç x 0,6 x Güvence Birim Bedeli eşitliği ile
  • 2- Çift Terimli Tarife Sınıfına tabi olan abonelerle ile yapılan Perakende Satış Sözleşmelerinde: Sözleşme Gücü x Güvence Birim Bedeli eşitliği ile hesaplanmaktadır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca güvence bedellerinin 01.01.2020 yılından itibaren Sözleşme Gücü (kW) başına aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Sanayi ve Ticarethane                               : 93,70 TL/kW

Mesken                                                         : 33,00 TL/kW

Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler            : 16,50 TL/kW

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer : 44,50 TL/kW