İndirimli Elektrik

Hemen Başvur!

ABONELİK ÜCRETLERİ

  • 1-Yürürlükte bulunan, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Tüketicilerden, Perakende Satış Sözleşmesi düzenlenirken, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli (Nakit veya Mesken abone grubu dışındakilerden isteğe bağlı Teminat Mektubu olarak),
  • 2-Maliyeye ödenmek üzere Güvence Bedeli tutarının %0,948 (bindedokuzyüzkırksekiz) oranında Damga Vergisi.

GÜVENCE BEDELİ;

Güvence Bedeli, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (Yönetmeliğin 26.maddesinin 6,7 ve 8.’nci fıkralarında tanımlanan kapsamdaki tüketiciler hariç.)

  • 1-Tek Terimli Tarife Sınıfına tabi olan abonelerle yapılan Perakende Satış Sözleşmelerinde:
    Kurulu Güç x 0,6 x Güvence Birim Bedeli eşitliği ile
  • 2- Çift Terimli Tarife Sınıfına tabi olan abonelerle ile yapılan Perakende Satış Sözleşmelerinde: Sözleşme Gücü x Güvence Birim Bedeli eşitliği ile hesaplanmaktadır.